REKLAMOS PASLAUGOS

Reklamų ir laidų transliacija radijo stotyse – idėjos, scenarijaus garso reklamoms kūrimas, įgarsinimas, montavimas, transliacijų planavimas, įgyvendinimas ir priežiūra. Radijo laidų, specializuotų vienkartinių ir tęstinių radijo projektų parengimas ir vedimas.

Straipsniai ir maketai spaudoje – reklaminių tekstų rašymas, maketavimas, sklaidos planavimas, spausdinimas ir priežiūra.

Reklama lauko ekranuose - reklaminių filmukų idėjos, scenarijaus, tekstų kūrimas, montavimas, transliacijų planavimas, įgyvendinimas ir priežiūra.

Pašto ir kita dalomoji reklama – tekstų reklaminėms skrajutėms, plakatams, bukletams ir kitai dalomajai medžiagai rašymas, maketavimas, platinimo geografijos planavimas, sklaida ir priežiūra.

PUSĖ KONCERTO SĖKMĖS - GERAS REPERTUARAS!